Dla uczestników XVII Młodzieżowego Festiwalu Brydżowego przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę cenową:

  • pobyt na 3 pełne osobodni (od obiadu w czwartek do śniadania w niedzielę) – 275 zł

Zgłoszeń należy dokonywać na adres bakadrian@interia.pl oraz do opiekunów poszczególnych rozgrywek kadrowych do 26 listopada.

Przy zgłoszeniu prosimy o określenie kategorii, w jakiej będą startować zawodnicy.

Dane do wpłat:
51 1020 1390 0000 6702 0111 4305
PKO BP Oddział 1 w Bielsku-Białej
Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego
ul. 11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała