W dniach 8-11 listopada 2019 w Szczyrku odbędzie się XVIII Młodzieżowy Festiwal Brydżowy. Zostaną rozegrane turnieje drużynowe w dwóch kategoriach:

 • do 15 lat w randze Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików,
 • do 25 lat w randze Otwartych Drużynowych Mistrzostw Śląska Juniorów.

Planowana formuła zawodów:

 • U15: każdy z każdym, ok. 120-140 rozdań;
 • U25: eliminacje ok. 160-180 rozdań, półfinały, finał i mecz o III miejsce po 16 rozdań, rozgrywki na dochodzenie o piąte miejsce.
Szczegółowy schemat rozgrywek i harmonogram będą zależne od frekwencji.

W kategorii młodzików jest dodatkowo przewidziany czas na szkolenia, które przeprowadzi trener Marcin Kuflowski, selekcjoner reprezentacji Polski młodzików.

Początek gry w piątek o 18:30 (wcześniej kolacja). Zawody młodzieżowe zakończą się w niedzielę wieczorem. W poniedziałek zostanie rozegrany turniej otwarty, w którym uczestnicy Festiwalu mogą bezpłatnie wziąć udział, zaliczany do GP BSBS oraz do klasyfikacji ogólnopolskiej turnieju Niepodległości.

Miejsce rozgrywek: Hotelu Orle Gniazdo, Szczyrk, ul. Wrzosowa 18

W roku 2020 odbędą się 18. Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów w brydżu sportowym. Zadaniem rozgrywek kadrowych jest wyłonienie Reprezentacji U-20 i U-25 na tę imprezę.

Rozgrywki kadrowe składać się będą z trzech etapów. Dwa pierwsze mają charakter otwarty, trzeci będzie dla par z awansu i powołanych przez selekcjonera. Zawodnicy, którzy reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy w Norwegii w 2019 roku są zwolnieni z etapów eliminacyjnych i są powołani do etapu finałowego (o ile zgłoszą się w tych samych zestawieniach). Zobowiązani są oni do przesłania zgłoszenia do selekcjonera przed pierwszym etapem. W dwóch pierwszych kryteriach planuje się rozegranie po 180-200 rozdań. Szczegóły będą ustalane, gdy znana będzie liczba zgłoszonych teamów lub par.

Pierwszy etap jest wspólny dla dwóch kategorii (U-25 i U-20). Będzie on rozegrany w formie turnieju drużynowego. Drużyny mogą być tworzone w ramach jednej kategorii lub być mieszane. Zwycięski team otrzyma dofinansowanie w wysokości 3000 zł i będzie reprezentował Polskę na 1. Mistrzostwach Europy Środkowej, które odbędą się w Pradze, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku.

Jeśli liczba par, które zgłoszą się do drugiego etapu nie będzie wystarczająca, to się on nie odbędzie. Wówczas o awansie będą decydowały wyniki etapu pierwszego.

W ostatnim etapie przewidziany jest udział 6-12 par, z czego połowa to pary, które zajmą najwyższe miejsca po zsumowaniu wyników etapów eliminacyjnych. Pozostałe pary zostaną powołane przez selekcjonera. Warunkiem powołania do etapu finałowego jest udział w co najmniej jednym kryterium eliminacyjnym (o ile będą dwa kryteria). W ostatnim etapie nie jest przewidziany carry-over.

Para, która wygra kryterium finałowe zostanie automatycznie powołana do Reprezentacji Polski U-25.

Terminy etapów:

 1. 08-11-2019 – 11-11-2019, Szczyrk.
 2. luty – marzec 2020, dokładny termin i miejsce do ustalenia.
 3. maj 2020, Wrocław.

Szczegółowy plan pierwszego etapu ukaże się w osobnym komunikacie. Zgłoszenia proszę kierować do selekcjonera na adres marek_markowski0@poczta.onet.pl. Termin zgłoszeń do końca października 2019 roku. Sprawy socjalno-bytowe proszę załatwiać z Adrianem Bakalarzem.

Marek Markowski

Podstawowy cel rozgrywek kadrowych:

 • wyłonienie i przygotowanie reprezentacji Polski U-15 (zawodnicy urodzeni nie wcześniej niż 1 stycznia 2005) do udziału w najważniejszych międzynarodowych imprezach rangi mistrzowskiej w 2020 roku: Drużynowych Mistrzostw Świata 2020, Mistrzostw Europy Par i Drużynowych Mistrzostw Świata Online
 • stworzenie szerokiego zaplecza kadrowego na lata 2021-2024, uwzględniającego zawodników z roczników 2007-2010

Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne pary oraz zawodników, którzy chcieliby w krótkim czasie wykonać dużą pracę i mocno podnieść swój poziom gry. Zapraszamy również zawodników mniej doświadczonych, z roczników 2007 i młodszych, w kontekście stworzenia szerokiego zaplecza kadry na lata kolejne.

Plan pracy z kadrą:

 • przeprowadzenie 2-3 dwudniowych konsultacji szkoleniowych w lokalizacjach we współpracy z regionalnymi ośrodkami szkolenia (kadrami wojewódzkimi) w najprężniej działających okręgach;
 • przeprowadzenie 3 kryteriów selekcyjnych w lokalizacjach uwzględniających liczebność zgłaszających się (lub: kwalifikujących się) do nich zawodników;
 • prowadzenie bieżących szkoleń i konsultacji online (via e-mail, komunikatory) – przede wszystkim rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu rozgrywki i gry w obronie;
 • organizacja gier sparingowych i treningowych za pośrednictwem platformy BridgeBase (po 1. kryterium rozgrywek kadrowych);
 • organizacja bezpośrednich przygotowań dla 4-6-parowej reprezentacji Polski w okresie poprzedzającym Drużynowe Mistrzostwa Świata (jako imprezę docelową), w tym udział w turniejach krajowych i zagranicznych

Harmonogram pracy z kadrą:

 • zgłoszenia zawodników/par do szkolenia: do 31 października na adres e-mail: marcin.kuflowski@gmail.com
 • kryterium 0 – 8-11 XI 2019 – Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików U-15 (Szczyrk) oraz konsultacja szkoleniowa dla uczestników;
 • kryterium I – grudzień 2019 – dokładny termin i miejsce zostanie ogłoszony nie później niż podczas Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików
 • kryterium II – styczeń/luty 2019 – szczegółowy termin i lokalizacja zostanie wskazany w oparciu o awanse do kolejnych etapów rozgrywek
 • kryterium III – marzec/kwiecień 2020 – szczegółowy termin i lokalizacja zostanie wskazany w oparciu o awanse
 • przygotowania reprezentacji Polski do startu w Drużynowych Mistrzostwach Świata – kwiecień – lipiec 2020

Kryteria wyboru par/zawodników do reprezentacji Polski:

 • wyniki kryteriów kadrowych wg tabeli nr 1 (waga kryterium: 50%)
 • praca par/zawodników w ramach konsultacji szkoleniowych, szkoleń i gier kontrolnych online (30%)
 • przydatność par/zawodników do gry w drużynie brydżowej oraz reprezentacji kraju z uwzględnieniem cech osobowościowych (20%)

Tabela nr 1
kryterium/miejsce I II III IV V VI VII VIII IX-X
I 20 15 11 8 6 4 3 2 1
II i III 30 24 18 14 11 8 6 4 2

Selekcjonerzy zastrzegają sobie prawo do:

 • przeprowadzenia dodatkowego, IV kryterium kadrowego (lub wysłania zawodników na turniej, celem obserwacji i dokonania ostatecznych rozstrzygnięć) w przypadku, który nie wskazywałby jednoznacznie na ustalenie optymalnego składu reprezentacji
 • zgłoszenia propozycji stworzenia nowych par w trakcie rozgrywek, z uwzględnieniem punktów wywalczonych przez zawodników w poprzednich etapach rozgrywek.
Automatyczny awans do reprezentacji Polski uzyskuje para, która osiągnie najwyższy wynik punktowy z eliminacjach oraz dwie pary powołane przez selekcjonerów.

Roland LIPPIK & Marcin KUFLOWSKI