1. W Festiwalu może uczestniczyć młodzież do 26. roku życia, czyli zawodnicy urodzeni w roku 1991 i później.
 2. Głównym turniejem Festiwalu jest turniej par na punkty meczowe (liczony cavendishem uśrednionym), rozgrywany w formule eliminacji i finału.
  W trakcie finału zostanie rozegrany turniej pocieszenia – turniej par na zapis maksymalny.
 3. Eliminacje zostaną rozegrane z podziałem na 3 kategorie wiekowe: U‑26, U‑20, U‑14.
  O przydziale do odpowiedniej kategorii decyduje wiek starszego z zawodników pary (ale para może w porozumieniu z organizatorem wystąpić w kategorii wyższej niż wynikająca z wieku jej zawodników).
  W finale oraz turnieju pocieszenia nie obowiązuje podział na kategorie.
 4. Eliminacje zostaną rozegrane na dystansie 90 rozdań w 6 sesjach po 15 rozdań.
  W przypadku małej liczby par w danej kategorii sędzia główny może podjąć decyzję o modyfikacji systemu rozgrywek.
 5. Do finału awansują 22 pary. Podział miejsc awansowych pomiędzy kategorie zostanie ogłoszony najpóźniej na początku drugiej sesji eliminacji.
 6. Finał zostanie rozegrany na dystansie 56 rozdań w 4 sesjach po 14 rozdań.
  W sesjach 1‑3 zostaną rozegrane spotkania każdy z każdym.
  Według wyników po 3 sesjach nastąpi podział na finał A (miejsca 1‑8) i finał B (miejsca 9‑22). Czwarta sesja zostanie rozegrana zgodnie z tym podziałem.
 7. Pary awansujące do finału z pierwszego miejsca każdej kategorii otrzymają carry‑over w wysokości 14 IMP. Pary z ostatniego miejsca awansowego każdej kategorii — 0 IMP. Carry‑over pozostałych par zostanie obliczone proporcjonalnie do różnic wyników w eliminacjach, z zaokrągleniem do 0,01 IMP.
 8. Turniej pocieszenia zostanie rozegrany na dystansie 60 rozdań w 6 minisesjach po 10 rozdań. Zawodnicy nie mają obowiązku grać w tych samych parach, w których wystąpili w głównym turnieju. Do turnieju mogą zostać dopuszczone również pary, w których tylko jeden z zawodników spełnia kryterium wiekowe z punktu 1 (w przypadku takich par obowiązują zmodyfikowane zasady punktacji długofalowej).
  Pierwsze 30 rozdań turnieju pocieszenia będzie zaliczone do ogólnopolskiego turnieju korespondencyjnego „O Podkowę Kasztanki Marszałka”.
 9. Udział w Festiwalu zobowiązuje do rozegrania wszystkich 90 rozdań eliminacji.
 10. W turniejach Festiwalu obowiązuje MPB oraz przepisy PZBS (w tym: Polityka Systemowa PZBS).
 11. Festiwal jest imprezą sportową, która odbywa się corocznie, a wyniki wliczane są do wieloletniej punktacji długofalowej.
 12. Przypominamy, że uczestników obowiązuje godna i honorowa postawa, jak przystało na każdego sportowca.
 13. Na sali gry i w jej okolicy obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 1. Punkty długofalowe (PDF) w głównym turniej są obliczane z uwzględnieniem sumarycznej frekwencji turniejów eliminacyjnych we wszystkich trzech kategoriach wiekowych.
 2. Para, która zajmie I miejsce w finale, otrzyma 2N PDF, gdzie N oznacza liczbę par według punktu 1.
  Za każde kolejne miejsce otrzymuje się o 2 punkty mniej niż za miejsce bezpośrednio wyższe.
  Dodatkowo PDF za pierwsze 6 miejsc zwiększa się o premie: 15, 12, 9, 6, 3, 1.
 3. W każdym z turniejów eliminacyjnych para, która zajmie miejsce pierwsze za awansowym, otrzymuje 2N-44 PDF (jak za 23. miejsce według algorytmu dla finału).
 4. Obniżka przyjmuje wartość całkowitą, wynikającą z liczby uczestników - tak, by za ostatnie miejsce przysługiwały 2 PDF.
  Obniżka może się zmienić o 1 PDF w przypadku gdy (liczba PDF dla Im.-2) / (liczba par-1) nie jest liczbą całkowitą. W takim przypadku początkowe miejsca dostają PDF z obniżką zaokrągloną w górę, a pozostałe - z zaokrągloną w dół.
 5. W turnieju pocieszenia zwycięska para otrzymuje liczbę PDF równą dwukrotności liczby par startujących w tym turnieju. Za każde kolejne miejsce otrzymuje się o 2 punkty mniej niż za miejsce bezpośrednio wyższe. (Ostatnia para otrzymuje 2 PDF).
  Jeśli w parze występuje tylko jeden zawodnik do 26lat, zawodnik ten otrzymuje 75% PDF należnych za zajęte miejsce, z zaokrągleniem w górę.
  Dodatkowo PDF za pierwsze 4 miejsca zwiększa się o premie w wysokości 7, 5, 3, 1.
 6. Do każdej z punktacji łącznych (klubów, miast, województw) liczą się:
  • za wyniki finalistów: zdobyte przez nich PDF przemnożone przez 5;
  • za wyniki pozostałych zawodników do 26 lat: zdobyte przez nich PDF za półfinał pomnożone przez 3 oraz PDF za turniej pocieszenia przemnożone przez 2.
 1. Główną nagrodą turnieju jest puchar prezydenta Bielska-Białej.
 2. Puchar dla najlepszego miasta jest pucharem przechodnim.
 3. W klasyfikacji miast zwycięży to, którego reprezentanci zgromadzą wspólnie największą liczbę punktów.
 4. Liczba graczy punktujących dla danego miasta jest nieograniczona.
 5. W celu uzyskania pucharu przechodniego na własność należy wygrać klasyfikację Festiwalu trzy razy z rzędu albo pięciokrotnie.
 6. W przypadkach, których nie dotyczy powyższy punkt, zwycięskie miasto zobowiązane jest do przywiezienia pucharu za rok.